Сфери на дейност  - В е щ н о  п р а в о

Buildings Reflecting on Water

ВЕЩНО ПРАВО

ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ

      В Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) са уредени различни формални процедури, свързани с нейното управление, като например как следва да се осъществява редът и контролът върху ползването и поддържането на общите части, спазването на вътрешния ред и изпълнението на задълженията на собствениците, ползвателите и обитателите. Всичко гореизоброено може да бъде възложено за изпълнение на външно на етажната собственост физическо или юридическо лице, което е широко разпространена европейска практика, а именно да се ангажират професионалисти, които срещу определено възнаграждение да осъществяват управлението на етажната собственост. От нашата практика, сме установили, че съдействието на колеги-адвокати в целия този процес от сключването на договор за подръжка до цялостното изпълнение на всички условия, регламентирани в ЗУЕС, се гарантира за още по-прецизно спазване на правилата и стабилност от юридическа гледна точка. От друга страна, присъствието на юристи при вземането на решения, често допринася за една по - приятна атмосфера и по-голяма лекота на преговаряне в случай на възникнал спор между съседи. Препоръчваме консултация с колега, дори и преди подписването на договор с Дружество, което следва да извършва описаните по-горе действия. Кантората оказва пълно правно съдействие при проверката и изготвянето на всякакви документи, свързани с управлението на етажната собственост, като например спазени ли са изискванията за поставяне на реклами или технически съоръжения върху сградата, съдействие при получаване на кредити, безвъзмездна помощ и субсидии, присъединяване на сградата към топлопреносната или газоснабдителна мрежа и т.н. Готови сме да съдействаме както на физически лица, така и на юридически такива, които осъществяват описаните по-горе дейности.