top of page

ДЖОК ПОЛФРИЙМАН ПОВТОРНО ОСЪДИ БЪЛГАРИЯ В СТРАСБУРГ

Джок Полфрийман – австралиецът, осъден за убийството на студента Андрей Монов на двадесет години лишаване на свобода, от които изтърпя дванадесет, след като бе освободен предсрочно посредством решение на Софийския апелативен съд през 2019 г., осъди за втори път Република България пред Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) със седалище в гр. Страсбург, по данни на процесуалния му представител – адв. Адела Качаунова.

По силата на решението, постановено от ЕСПЧ, Република България е осъдена да заплати в полза на Джок Полфрийман обезщетение в размер на 5200 евро поради нарушение на чл. 3 от Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ), изразяващо се в унизително и нечовешко отношение от страна на надзирателите в Софийския централен затвор и по-конкретно поради нанесен през 2013 г. побой в затвора по отношение на Полфрийман и други чужденци, като ЕСПЧ в постановеното решение е стигнал до извода, че в конкретния случай не е извършено достатъчно задълбочено разследване от страна на държавата относно обстоятелството дали Джок Полфрийман в действителност е бил малтретиран от охраната на затвора.

През 2016 г. ЕСПЧ за първи път постанови осъдително решение срещу България по жалба на Джок Полфрийман поради нарушаване на чл. 10 от ЕКПЧ – свобода на изразяване на мнение, и присъди на жалбоподателя обезщетение в размер на 3500 евро. Обезщетението, присъдено в полза на Джок Полфрийман, ще бъде преведено в полза на родителите на Андрей Монов, тъй като напусналият страната в началото на 2021 г.Фрийман все още изплаща в полза на последните обезщетение за претърпени неимуществени вреди, настъпили вследствие смъртта на студента.

Източници:

Comments


bottom of page