top of page

МОБИЛНИТЕ ОПЕРАТОРИ НЕ ТРЯБВА ДА СЪБИРАТ ЛИЧНИ ДАННИ С ПРЕДВАРИТЕЛНИ ОТМЕТКИ ЗА СЪГЛАСИЕ


Решение по дело С-61/19 на Съда на Европейския съюз в Люксембург


В договорите на мобилните оператори с клиентите не трябва да има предварителни отметки, че те са дали съгласие за обработване на личните им данни. Това става ясно от решение на Съда на Европейския съюз (СЕС) в Люксембург по запитване от градския съд в Букурещ, свързано с практика на румънския мобилен оператор „Orange România“.

Преди две години националният орган за надзор върху обработването на лични данни в Румъния е глобил „Orange România“, защото операторът събирал и съхранявал копия от документите за самоличност на своите клиенти без тяхното изрично съгласие.Практиката му била при сключване на договори с клиентите, в тях да е вписана клауза, че те са информирани и са се съгласили със събирането и съхраняването с идентификационна цел на копия от документите им за самоличност. Полето за тази клауза било предварително отметнато от администратора на лични данни преди подписването на договора. За това съдът в Букурещ е поискал от СЕС да уточни при какви условия може да се счита, че е налице надлежно съгласие на клиентите за обработване на личните им данни.


В решението си, съдът в Люксембург категорично заявява, че съгласието на субекта на данни трябва да бъде свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено.

„В това отношение няма надлежно дадено съгласие в случай на мълчание, предварително отметнати полета или липса на действие“,

посочва съдът. В решението си СЕС разяснява, че тъй като клиентите не са слагали лично отметката в полето за събиране и съхраняване на копия от документите им за самоличност, обстоятелството, че това поле е отметнато, не може да се приеме за изрично заявено съгласие.


Когато пък съгласието е част от писмена декларация, която се отнася и до други въпроси, какъвто е случаят с общите договори с операторите, тя трябва да бъде в разбираема и леснодостъпна форма, на ясен и прост език, подчертава СЕС. В решението на съда изрично е посочено още, че за да е свободен изборът на клиента да даде съгласие за обработка на личните му данни, той не трябва да бъде обвързан с възможността изобщо да сключи договора. Според СЕС в случая властите в Румъния трябва да преценят дали при липса на такива уточнения, договорните клаузи са можели да въведат клиентите в заблуждение относно възможността да сключат договора, макар да отказват да дадат съгласие за обработване на техните данни. Трябва изрично съгласие, а не изричен отказ. Съдът отбелязва още, че в случай че клиент откаже да даде съгласие за обработването на неговите данни, „Orange România“ е изисквало той да заяви писмено, че не е съгласен нито със събирането, нито със съхраняването на копие от документа му за самоличност. Според съда подобно допълнително изискване може да наруши свободния избор на клиента дали да се противопостави на събирането и съхраняването. „При всяко положение, тъй като посоченото дружество трябва да докаже, че неговите клиенти с активно поведение са изразили съгласие за обработване на техните лични данни, то не е имало основание да изисква те активно да изразят отказа си“, категоричен е съдът. Затова СЕС заключава, че такъв договор между администратор и субект на лични данни, не е годен да докаже, че субектът е дал надлежно съгласие за събирането и съхраняването на данните му.

Източници: www.lex.bg; https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/bg/


Comments


bottom of page