top of page

СБЛЪСЪК НА ПОЗИЦИИ МЕЖДУ ВАС И МВР ПО ПОВОД СИСТЕМНИТЕ ПРОВЕРКИ ЗА ГЛОБИ НА ГРАНИЦИТЕ С ГЪРЦИЯ

Посредством окончателно определение, постановено на 10.11.2020 г., неподлежащо на последващо обжалване, върховните магистрати достигнаха до категоричния и недвусмислен извод, че действията по извършване на системни проверки от страна на граничните полицейски служители на ГКПП Кулата - Промахон и ГКПП Илинден – Ексохи не се основават на какъвто и да било закон или на административен акт по смисъла на чл. 250 АПК.


Извършването на системни проверки за невръчени наказателни постановления и/или електронни фишове по Закона за движението по пътищата и неплатени в срока за доброволно плащане глоби, наложени с тях, при преминаване през даден граничен контролно-пропусквателен пункт от страна на органите на Главна дирекция „Гранична полиция“ се превърна в своеобразна ябълка на раздора между ВАС и МВР, след като върховната инстанция в областта на административното правораздаване се произнесе посредством окончателен съдебен акт по отношение на неоснователността на визираните проверки, извършвани от страна на служителите на „Гранична полиция” на ГКПП Кулата - Промахон и ГКПП Илинден – Ексохи.


ОКОНЧАТЕЛНОТО ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВАС


Посредством окончателно определение, постановено на 10.11.2020 г., неподлежащо на последващо обжалване, върховните магистрати достигнаха до категоричния и недвусмислен извод, че действията по извършване на системни проверки от страна на граничните полицейски служители на ГКПП Кулата - Промахон и ГКПП Илинден – Ексохи не се основават на какъвто и да било закон или на административен акт по смисъла на чл. 250 АПК, нещо повече, правейки цялостен и задълбочен анализ на българското национално законодателство, както и на правото на ЕС, което, както е известно се ползва с непосредствена приложимост, директен ефект и примат над националното право, заключват, че действията на граничните служители на двата ГКПП са в разрез и влизат в колизия с основни правни принципи и свободи, предоставени по силата на националния и европейския правопорядък, поради което и на основание чл. 250, ал.1 от АПК следва да бъдат прекратени. Стъпвайки на тези правни изводи и констатации, ВАС отмени разпореждането на първоинстанционния съд - Административен съд - Благоевград, с което е отхвърлено искането за прекратяване на действия по извършване на проверки за невръчени наказателни постановления и/или електронни фишове по Закона за движението по пътищата и неплатени в срока за доброволно плащане на наложени с тях глоби страна на граничните полицейски служители на двата ГКПП, като постанови следното:


„НАРЕЖДА на длъжностните лица (полицейски органи), които осъществяват дейност по чл. 45, ал. 1, т. 2 от Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи на територията на ГКПП Кулата – Промахон и на ГКПП Илинден – Ексохи ДА ПРЕКРАТЯТ безусловно действията по установяване чрез автоматично генериране в Автоматизираната информационна система „Граничен контрол“ и Автоматизираната информационна система „Административнонаказателна дейност“ на информация за невръчени наказателни постановления и/или електронни фишове и за неплатени в срока за доброволно плащане на наложени с тях глоби на преминаващи граждани и с оглед на резултата от проверката да ги пренасочват към „втора линия на контрол“ с цел последващи действия от компетентни органи по Закона за движението по пътищата.”

ПРОЧИТЪТ НА МВР


Непосредствено след постановяването на окончателния съдебен акт от страна на ВАС, вътрешния министър Христо Терзийки предостави своя прочит на гореиндивидуализираното съдебно определение, като на въпрос, зададен от страна на Нова телевизия, a именно дали практиката на МВР за извършване на системни проверки за глоби на ГКПП е преустановена, след като съдът е постановил, че с тези си действия на границата се нарушават граждански права, министър Терзийски заяви:


„Ние сме длъжни да изпълним всяко едно съдебно решение, но първо искам да отбележа, че това съдебно решение касае три ГКПП. Това са само пунктовете на гръцката граница. Ние сме категорични“.

По информация на news.lex.bg на 13.11.2020 г. Христо Терзийски коментира по следния начин постановеното определение от страна на върховните съдии:


„Решението на ВАС пък ни дава така много добри насоки, явно ние имаме пропуски при изготвянето на нашата нормативна база. Ние не го правим с цел да спрем някого да отиде в Гърция на почивка. Приоритет на министерството е пътната безопасност. Не е за глобите. Целта е глобата да дисциплинира шофьора така, че той да кара много по-внимателно. Броят на жертвите на пътя, може би над 85-90%, е от несъобразената скорост, а това което даваме като глоби и връчваме на границата са над 90% електронни фишове за скорост“,

като видно от изявлението на вътрешния министър на Република България главният проблем касателно системните проверки за невръчени наказателни постановления и/или електронни фишове по Закона за движението по пътищата и неплатени в срока за доброволно плащане глоби, наложени с тях, при преминаване през даден граничен контролно-пропусквателен пункт от страна на органите на Главна дирекция „Гранична полиция” се корени в законодателни пропуски, а не в нарушаване на българското и европейското законодателство, както и че проверките при преминаване на останалите ГКПП освен двата визирани в определението на ВАС няма да бъдат преустановени.


Източници: news.lex.bg

Comments


bottom of page