top of page
IMG_4669.JPG
office-925806_1920.jpg

НАШИЯТ ЕКИП

  • индивидуален подход

  • внимание към детайла

  • бързина и богат процесуален опит

Anchor 1

Адвокат Лора Красимирова Томанова
Адвокат към Адвокатска колегия - Перник
Медиатор

Адвокат Лора Красимирова Томанова е родена в гр. Перник, завършила е НГДЕК „Константин Кирил Философ”, профил Латинистика, както и право в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски”, придобити специализации Правораздаване, Публична администрация и Международно право и международни отношения maxima cum laude (с отличие). Притежава богат и разностранен опит в сферата на гражданското и наказателното правораздаване и нормотворческата дейност в сферата на антикорупционното законодателство, натрупан по време на работата й като експерт в Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси към Народното събрание на Република България, юрисконсулт в „Топлофикация София” ЕАД, адвокат в Адвокатско дружество „Арнаудов и Узунова” и адвокат със самостоятелна практика, член на Адвокатска колегия – Перник. Завършила е обучителен курс за медиатори и е вписана в Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието, владее английски език.

Основните и интереси в сферата на правото са насочени преимуществено към гражданскоправните и наказателноправните отрасли, но смята, че правото е единна система и всеки негов отрасъл взаимодейства и се намира във взаимовръзка с останалите, така че доброто познаване на всички правни клонове е от изключителна важност за защита правата на клиента.

R-3_edited.jpg

Създател и съосновател на Адвокатска кантора "Томанова и Кирева"

заедно с адв. Светлана Кирева

Anchor 2

Адвокат Светлана Иванова Кирева

Адвокат към Софийска адвокатска колегия

B-8_edited.jpg

Светлана Кирева е родена в град Казанлък, завършила е СОУ "Екзарх Антим I" - гр. Казанлък, профил „Организация на среден и дребен бизнес”, както и специалност „Право“ в Юридическия факултет на Нов български университет. Като студентка активно участва по различни проекти в областта на наказателното право и процес, свързани с анализ на различни правни теории и изготвянето на становища по актуалната съдебната практика. Притежава богат практически опит в сферата на гражданското и административното правораздаване, нотариалната дейност, както и в подготовката на документи по инвестиционни проекти, натрупан по време на работата и като юрисконсулт в Адвокатска кантора „Дончева и Кацарски“, юрисконсулт в Нотариална кантора Димитър Александров и Нотариална кантора Ивайло Иванов. През 2016 г. се присъединява като адвокат към екипа на Адвокатско дружество „Арнаудов и Узунова” и поема сложни и значими казуси в сферата на административното правораздаване, облигационното право, вещното право. Осъществява анализ на различни правни казуси, за да защити по възможно най-добрия начин клиентите на Дружеството. Владее свободно английски език.

Основните и интереси в сферата на правото са насочени преимуществено към правото на интелектуалната собственост, гражданско право и процес, защита на личните данни, трудово право и административното правораздаване, но разностранният и практически опит и помага да защитава  правата и интересите на клиентите си във всички сфери на правото.

Създател и съосновател на Адвокатска кантора "Томанова и Кирева"

заедно с адв. Лора Томанова

bottom of page